star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Kế toán Doanh nghiệp

Chương trình Kế toán Doanh nghiệp đào tạo kiến thức và kỹ năng thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về tình hình hoạt động tài chính của Doanh nghiệp.

Trong doanh nghiệp, Kế toán là khâu then chốt cuối cùng, đưa ra tiếng nói quan trọng khẳng định quá trình hoạt động có hay không có hiệu quả của một doanh nghiệp. Do vậy, Kế toán Doanh nghiệp là một bộ phận nhân sự không thể thiếu đóng đóng vai trò quan trọng trong việc tham mưu, cung cấp thông tin kinh tế, tài chính cho lãnh đạo, góp phần giúp lãnh đạo đưa ra quyết định và đảm bảo về mặt tài chính để doanh nghiệp vận hành một cách liên tục, lành mạnh.


Sinh viên chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp Trường Kinh tế - Đại học Duy Tân

Để thực hiện điều đó, đòi hỏi nhân viên Kế toán phải nhanh nhạy trong việc thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về tình hình hoạt động tài chính trong suốt quá trình phát triển. Dựa trên thông tin đó, doanh nghiệp sẽ cân đối tài chính để đưa ra hoạch định chiến lược phát triển trong giai đoạn tới. Bởi vậy, ngay từ khi học trên giảng đường, sinh viên đã phải nắm rất rõ những kiến thức về Kế toán Quản trị, Kiểm toán, Kế toán Tài chính, Thuế…

Thời gian đào tạo: 

  • Trình độ Đại học: 4 năm.

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp có tổng cộng 127 tín chỉ với các môn:
- Môn chung: Tin học Đại cương, Pháp luật Đại cương, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Toán Cao Cấp, Anh ngữ (sơ cấp, trung cấp và cao cấp),…
- Chuyên ngành: Nguyên lý Kế toán, Kế toán Tài chính, Kế toán Quản trị, Quản trị Tài chính, Quản trị Hoạt động & Sản xuất, Thuế Nhà nước, Tiếp thị Căn bản…
- Thực tập Tốt nghiệp  

Kỹ năng Nghề nghiệp

- Kỹ năng chuyên ngành: Khi tốt nghiệp, sinh viên có kỹ năng làm tốt nghiệp vụ chuyên môn ở các loại hình doanh nghiệp; Thực hành công tác kế toán một cách khoa học khi làm việc thủ công hay trên máy tính.
- Kỹ năng về ngoại ngữ: Sinh viên tốt nghiệp có đủ kiến thức có thể giao tiếp và xử lý các nghiệp vụ văn phòng bằng tiếng Anh trong môi trường làm việc quốc tế, thành thạo tiếng Anh chuyên ngành.
- Kỹ năng tin học: Làm việc được trong môi trường công nghệ thông tin, xử lý nghiệp vụ trên máy tính và phần mềm chuyên dụng.
- Kỹ năng khác: Có kỹ năng làm việc theo nhóm, làm việc độc lập, giao tiếp tốt và có kỹ năng thuyết trình, có khả năng tự nghiên cứu để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tế công tác cũng như tự học, tự rèn luyện để nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn.

Cơ hội Việc làm

Sau khi hoàn thành 4 năm học tại trường Đại học Duy Tân, sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp có thể đảm nhận tốt các vị trí:
- Nhân viên kế toán tổng hợp, kế toán quản trị trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- Nhân viên kế toán các phần trong doanh nghiệp như: lương, tài sản cố định, vật tư, thanh toán, thuế, các khoản công nợ.
- Nhân viên kế toán - văn phòng
- Chuyên viên Phân tích báo cáo tài chính
- Chuyên viên Quản trị tài chính doanh nghiệp
- Giảng viên giảng dạy ngành Kế toán
- Thanh tra Kinh tế