star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Phòng Thực hành


Phòng thực hành Máy tính

27/11/2020

Tại Đại học Duy Tân, sinh viên được trau dồi kỹ năng Tin học với hệ thống phòng thực hành được trang bị máy tính cấu hình cao, được nối mạng internet và wifi miễn phí toàn trường. Sinh viên học...

Xem thêm

Phòng Thực hành Kế toán ảo

30/01/2021

Nhằm giúp sinh viên các ngành Kế toán nắm bắt được các công việc thực tế của nghề Kế toán cũng như hiểu sâu sắc hơn về các nghiệp vụ kế toán, Đại học Duy Tân đã trang bị phòng thực hành kế toán ảo với...

Xem thêm