star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Lịch sử hình thành và phát triển của Khoa Kế Toán - Trường Kinh tế - Đại học Duy Tân


Ngay từ những ngày đầu thành lập (11/11/1994), trường Đại học dân lập Duy Tân bao gồm 3 khoa : Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ. Riêng khoa Quản trị kinh doanh được Trường ra quyết định thành lập và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 23/01/1995. Lúc này khoa thực hiện việc đào tạo các ngành: Kế toán kiểm toán, quản trị kinh doanh, tài chính tín dụng và kinh tế du lịch.

Sau một thời gian hoạt động nhằm đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi của xã hội, nhu cầu học tập và quản lý đào tạo, Hội đồng quản trị và Ban giám hiệu trường đã quyết định tách ngành Kế toán kiểm toán và ngành Tài chính tín dụng ra khỏi khoa Quản trị kinh doanh để thành lập Khoa Tài chính Kế Toán theo quyết định số 905 QĐ/ ĐHDT ngày 15/11/1999.


Đội ngũ cán bộ, giảng viên Khoa Kế toán thuộc Trường Kinh tế - Đại học Duy Tân

Qua nhiều lần thay đổi về tổ chức, Khoa Kế Toán ngày nay được thành lập theo quyết định số 1095/03/QĐ/ĐHDT ngày 21/11/2003 sau đó chính thức đi vào hoạt động vào ngày 01/12/2003. Cùng với sự phát triển của trường, khoa Kế toán đã không ngừng đi lên, không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, đa dạng hoá chuyên ngành, hình thức đào tạo và số lượng sinh viên theo học ngày càng tăng. Từ khoảng 200 sinh viên theo học ở những năm đầu thành lập, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 21 khoá Đại học và 16 khoá Cao đẳng tốt nghiệp ra trường (đào tạo hơn 10.000 cử nhân kế toán). Nhiều sinh viên khoa đào tạo ra được thị trường lao động chấp nhận, một số ít hiện đang nắm giữ một số vị trí quan trọng trong các doanh nghiệp, tập đoàn, các cơ quan, ban ngành… trên cả nước.

Trải qua nhiều biến động, hiện tại Khoa Kế toán có một đội ngũ trên 20 cán bộ, giảng viên và 10 giảng viên kiêm nhiệm chức vụ đang công tác và giảng dạy tại Khoa, trong đó có: 01 PGS, 08 TS, 05 NCS, 24 ThS được đào tạo, tu nghiệp cơ bản và chuyên sâu từ trong và ngoài nước, là những người có kinh nghiệm với thực tiễn, có uy tín trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.