star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Đại học

Kiểm toán

Kiểm toán

Ngành Kiểm toán đào tạo cử nhân có năng lực chuyên môn nhằm thực hiện các công tác liên quan đến kế toán, kiểm soát nội bộ, kiểm toán một cách độc lập...
Kế toán Doanh nghiệp

Kế toán Doanh nghiệp

Chương trình Kế toán Doanh nghiệp đào tạo kiến thức và kỹ năng thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về tình hình hoạt động tài chính của Doanh nghiệp. Trong...
Kế toán Nhà nước

Kế toán Nhà nước

Kế toán Nhà nước là chuyên ngành trang bị cho người học các kiến thức chuyên môn và kỹ năng cơ bản về kinh tế, tài chính, kế toán nhằm thực hiện các hoạt...
Kế toán Quản trị (HP)

Kế toán Quản trị (HP)

Kế toán Quản trị chính là ngành học cung cấp cho sinh viên một nền tảng kiến thức về Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Thuế,... để đáp ứng được những yêu...
Digital Marketing

Digital Marketing

Đặc trưng Ngành học ở Duy Tân Với bản chất là chuyên ngành thuộc lĩnh vực Tiếp thị liên quan tới việc vận dụng công nghệ và các thiết bị kỹ thuật số...
Thương mại Điện tử

Thương mại Điện tử

Đặc trưng Ngành học ở Duy Tân Với thế mạnh truyền thông về đào tạo Công nghệ Thông tin và Quản trị Kinh doanh, thực sự khó có đơn vị nào ở miền Trung...
Quản trị Kinh doanh Marketing

Quản trị Kinh doanh Marketing

Chương trình học trau dồi cho sinh viên các kỹ năng quan trọng của nghề như tìm kiếm khách hàng tiềm năng, phát triển sản phẩm và cung cấp dịch vụ, quản...
Quản trị Kinh doanh Tổng hợp

Quản trị Kinh doanh Tổng hợp

Chương trình học cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức nền tảng về quản trị doanh nghiệp, các chiến lược kinh doanh, các kiến thức quản trị doanh nghiệp. Trước...
Ngân hàng

Ngân hàng

Sinh viên khi theo học chuyên ngành Ngân hàng sẽ được cung cấp kiến thức về lĩnh vực ngân hàng, phát hành cổ phiếu, huy động vốn, lưu thông và vận hành...
Đầu tư Tài chính

Đầu tư Tài chính

Đầu tư Tài chính là chuyên ngành thuộc ngành Kinh tế Đầu tư tại Khoa Kinh tế - Tài chính. Đào tạo cử nhân kinh tế có năng lực thực hiện các nghiệp vụ đầu...