star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Đại học

Kiểm toán

Kiểm toán

Ngành Kiểm toán đào tạo cử nhân có năng lực chuyên môn nhằm thực hiện các công tác liên quan đến kế toán, kiểm soát nội bộ, kiểm toán một cách độc lập...
Kế toán Doanh nghiệp

Kế toán Doanh nghiệp

Chương trình Kế toán Doanh nghiệp đào tạo kiến thức và kỹ năng thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về tình hình hoạt động tài chính của Doanh nghiệp. Trong...
Quản trị Kinh doanh Tổng hợp

Quản trị Kinh doanh Tổng hợp

Chương trình học cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức nền tảng về quản trị doanh nghiệp, các chiến lược kinh doanh, các kiến thức quản trị doanh nghiệp. Trước...
Quản trị Kinh doanh Marketing

Quản trị Kinh doanh Marketing

Chương trình học trau dồi cho sinh viên các kỹ năng quan trọng của nghề như tìm kiếm khách hàng tiềm năng, phát triển sản phẩm và cung cấp dịch vụ, quản...
Ngoại thương (Quản trị Kinh doanh Quốc tế )

Ngoại thương (Quản trị Kinh doanh Quốc tế )

Chương trình học sẽ cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng về lĩnh vực xuất - nhập khẩu, kho vận và giải quyết nhiều vấn đề khác về thương mại...
Kinh doanh Thương mại

Kinh doanh Thương mại

Theo học chuyên ngành Kinh doanh Thương mại, sinh viên sẽ được tiếp cận các kiến thức về marketing, nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch kinh doanh, phân...
Tài chính Doanh nghiệp

Tài chính Doanh nghiệp

Tài chính Doanh nghiệp là chuyên ngành đào tạo ra nguồn nhân lực am hiểu về lĩnh vực Tài chính, giúp các doanh nghiệp quản lý và phân phối nguồn tài chính...
Ngân hàng

Ngân hàng

Sinh viên khi theo học chuyên ngành Ngân hàng sẽ được cung cấp kiến thức về lĩnh vực ngân hàng, phát hành cổ phiếu, huy động vốn, lưu thông và vận hành...
Quản trị Hành chính Văn phòng

Quản trị Hành chính Văn phòng

Chương trình đào tạo cung cấp cho Sinh viên những kiến thức kinh tế cơ bản và kiến thức chuyên ngành về lĩnh vực quản trị hành chính văn phòng nhằm góp...
Quản trị Nhân lực

Quản trị Nhân lực

Chương trình Quản trị Nhân lực cung cấp cho sinh viên các kiến thức về chiến lược thu hút nguồn lao động, giải quyết xung đột của nhân viên, phát triển...