star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Quản trị Kinh doanh Marketing

Chương trình học trau dồi cho sinh viên các kỹ năng quan trọng của nghề như tìm kiếm khách hàng tiềm năng, phát triển sản phẩm và cung cấp dịch vụ, quản trị bán hàng, nắm bắt tâm lý khách hàng...

Quản trị Kinh doanh Marketing là những hoạt động chăm sóc khách hàng, hướng tới người tiêu dùng với mục tiêu làm “cầu nối” giữa doanh nghiệp với khách hàng đồng thời phát triển sản phẩm, quảng bá và định vị thương hiệu cho doanh nghiệp.

Theo học Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Marketing tại Đại học Duy Tân, sinh viên sẽ được trau dồi các kỹ năng quan trọng của nghề như tìm kiếm khách hàng tiềm năng, phát triển sản phẩm và cung cấp dịch vụ, quản trị bán hàng, kỹ năng bán hàng, nắm bắt tâm lý khách hàng,... Quản trị Kinh doanh Marketing là ngành đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cơ hội nghề nghiệp trong tương lai cho các bạn trẻ năng động, yêu thích công việc kinh doanh.


Sinh viên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Marketing Trường Kinh tế - Đại học Duy Tân

Thời gian Đào tạo: Trình độ Đại học: từ 3 năm trở lên

Kỹ năng Nghề nghiệp

- Lập kế hoạch Marketing và xây dựng được chiến lược Marketing tổng thể cho doanh nghiệp.
- Tổ chức triển khai và đánh giá được các hoạt động Marketing xuyên suốt trong các hoạt động của doanh nghiệp như hoạt động nghiên cứu thị trường; quản lý kênh phân phối, thu mua, bán hàng, quan hệ công chúng, quảng cáo, tiếp thị và phát triển sản phẩm.
- Giải quyết nhanh các vấn đề và ra quyết định Marketing kịp thời nhằm tận dụng cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp.
- Có khả năng tiếp cận, lĩnh hội các kiến thức Marketing mới, hiện đại để vận dụng linh hoạt vào thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp.
- Có khả năng đàm phán, thương lượng một cách thuyết phục trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động Marketing.

Cơ hội Việc làm ngành Quản trị Marketing

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc tại các bộ phận Marketing, bộ phận kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế ví dụ như với vai trò Chuyên viên kinh doanh, Truyền thông, Marketing, Chăm sóc Khách hàng… Sau khi tích lũy đủ kinh nghiệm, người học có khả năng đảm trách các vị trí cao hơn, bên cạnh đó người học có khả năng tự khởi nghiệp kinh doanh.