star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Lịch sử hình thành & phát triển


Lịch sử hình thành và phát triển của Trường Kinh tế - Đại học Duy Tân


Trường Kinh tế là một trong 5 trường đào tạo thành viên thuộc Trường Đại học Duy Tân với nhiệm vụ là đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học, sau đại học về lĩnh vực Kinh tế.

Xem thêm

Lịch sử hình thành và phát triển của Khoa Quản trị kinh doanh - Trường Kinh tế - Đại học Duy Tân


Khoa Quản trị kinh doanh được thành lập vào ngày 15/08/1995, là một trong những Khoa được thành lập sớm nhất của Trường Đại học Duy Tân.

Xem thêm

Lịch sử hình thành và phát triển của Khoa Kế Toán - Trường Kinh tế - Đại học Duy Tân


Khoa Kế Toán được thành lập theo quyết định số 1095/03/QĐ/ĐHDT ngày 21/11/2003 sau đó chính thức đi vào hoạt động vào ngày 01/12/2003.

Xem thêm

Lịch sử hình thành và phát triển của Khoa Kinh tế - Tài chính - Trường Kinh tế - Đại học Duy Tân


Vào chiều ngày 4/10/2021, được sự đồng ý của Hội đồng và Ban giám hiệu trường Đại học Duy Tân, Lễ Công bố thành lập Khoa Kinh tế - Tài chính và quyết định bổ nhiệm chức vụ đã được diễn ra tại số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng.

Xem thêm