star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Lịch sử hình thành và phát triển của Khoa Quản trị kinh doanh - Trường Kinh tế - Đại học Duy Tân


Khoa Quản trị kinh doanh được thành lập vào ngày 15/08/1995, là một trong những Khoa được thành lập sớm nhất của Trường Đại học Duy Tân. Cùng với sự phát triển của Trường Đại học Duy Tân, Khoa ngày càng khẳng định được vị thế của một đơn vị chủ lực có chức năng Đào tạo, NCKH và HTQT. Đến nay, Khoa QTKD đang quản lý hơn 3200 sinh viên thuộc các chuyên ngành đào tạo đại học: Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị Marketing, Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng, Kinh doanh thương mại, Ngoại thương, Quản trị nhân lực, Quản trị hành chính văn phòng. Ngoài ra, Khoa còn đào tạo 3 chuyên ngành hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học là: Quản trị kinh doanh tổng hợp, Tài chính doanh nghiệp và Ngân hàng.

Đội ngũ cán bộ giảng viên cơ hữu của Khoa là 29 người, trong đó: 28 Giảng viên và 01 Giáo vụ khoa, tất cả các GV đều có trình độ từ Thạc sỹ trở lên; trong số GV của Khoa có 03 Tiến sĩ, 05 NCS. Khoa còn có nhiều giảng viên hiện đang kiêm nhiệm công tác quản lý tại các đơn vị, phòng ban của trường. 

Đội ngũ cán bộ, giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh thuộc Trường Kinh tế - Đại học Duy Tân

Với việc nhận thực vai trò mang tính quyết định trong sự thành công về chất lượng đào tạo, NCKH và Chuyển giao công nghệ, nên trong nhiều năm qua lực lượng giảng viên của Khoa đã được Nhà trường hỗ trợ rất nhiều trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và liên tục cập nhật các chương trình đào tạo theo hướng hiện đại và quốc tế hóa. 

Khoa QTKD chú trọng việc xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn Tp. Đà Nẵng, xác định các tập đoàn lớn, trong tâm, cũng như các hoạt động gắn kết sinh viên với doanh nghiệp trong việc thực tập nhận thức và thực tập tốt nghiệp, nhiều doanh nhân đã đến trao đổi kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp với sinh viên… Khoa xem việc phát triển quan hệ doanh nghiệp là cơ sở vững chắc để thực hiện định hướng đào tạo theo hướng ứng dụng.

Với lịch sử phát triển 25 năm và hiện nay được xem là một trong những khoa dẫn đầu về việc thu hút sinh viên vào học. Những thành công trong thời gian vừa qua có thể dựa trên việc chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Nhà trường, trong việc định hình chiến lược của Khoa dựa trên 5 trục chính là: Chất lượng đội ngũ, Chương trình đào tạo, Anh ngữ hóa & tin học hóa tất cả các quá trình, Nghiên cứu khoa học và Hợp tác cộng đồng doanh nghiệp, qua đó góp phần khơi dậy và phát triển năng lực đổi mới sáng tạo, lập nghiệp và khởi nghiệp trong Sinh viên.

Môi trường đào tạo và giáo dục đã thay đổi căn bản, như: từ đào tạo theo số lượng, đào tạo tập trung vào một số ngành chuyển sang đào tạo theo hướng chất lượng, với trọng tâm là nâng cao năng lực của người học, đào tạo toàn diện, đào tạo những người có trách nhiệm bản thân, trách nhiệm với cộng đồng; Các phương pháp giảng dạy, hệ thống học liệu cũng thay đổi theo hướng nâng cao khả nâng tự học và cá nhân hóa quá trình học tập ở người học…. Tất cả các thay đổi này bắt nguồn từ những tác động sâu sắc của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Định hướng phát triển của trường Đại học Duy Tân – một đại học đa ngành, đại học hàng đầu trong các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam. Đại học Duy Tân đang hướng đến việc phát triển thành đại học mang đẳng cấp khu vực ASEAN và quốc tế….  Sứ mạng của Trường Đại học Duy Tân đó là "Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu".