Giới thiệu

Trường Kinh tế là một trong 5 trường đào tạo thành viên thuộc Trường Đại học Duy Tân với nhiệm vụ là đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học, sau đại học về lĩnh vực Kinh tế...

Chương trình Đào tạo

TUYỂN SINH

Tin tức

Trường Đại học Duy Tân Ký kết Hợp tác Toàn diện với Đại học Huế

Tháng Ba 24, 2021
Nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung - Tây Nguyên, trường Đại học Duy Tân và Đại...

Công bố

 • Le Anh Tuan, Nguyen Xuan Hung, Phan Thanh Hai, Ho Tuan Vu (2020), Applying Accounting Management for Small and Medium Construction Businesses: Empirical Evidence in Central Vietnam. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 13(3), 327-344. (SCOPUS Q2) - 2020,
  Phó Giáo Sư, Tiến sĩHải Thanh Phan
 • Phuong Nguyen Thi Thanh, Hai Thanh Phan, Tung Nguyen Thanh, Tien Vo Thi Thuy (2020), Factors Affecting Accrual Accounting Reform And Transparency, Performance in The Public Sector in Vietnam, Problems and Perspectives in Management, 18(2),180-193. (SCOPUS Q3) - 2020,
  Phó Giáo Sư, Tiến sĩHải Thanh Phan
 • Van Chien Nguyen, Hai Phan Thanh, Thu Thuy Nguyen (2020), Do Electricity Consumption and Economic Growth Lead to Environmental Pollution? Empirical Evidence from Association of Southeast Asian Nations Countries ?, International Journal of Energy Economics and Policy, 10(5), 297-304. (SCOPUS Q2) - 2020,
  PGS.TSThanh Hải Phan
 • Phan Thanh Hai (2020), Independent Audit in Vietnam: A Literature Review, International Journal of Innovation, Creativity and Change, 14(2), 459-477. (SCOPUS Q2) - 2020,
  PGS.TSThanh Hải Phan
 • Tam Thanh Nguyen DUONG, Hai Thanh PHAN, Tien Ngoc HOANG, Tien Thuy Thi VO (2020), The Effect of Financial Restructuring on the Overall Financial Performance of the Commercial Banks in Vietnam. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(9), 75-84. (ESCI, SCOPUS Q3) - 2020,
  PGS.TSThanh Hải Phan

Cơ sở vật chất

Đối tác Toàn cầu

A - Z Sitemap / Chuyên môn & Học thuật
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.