star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Đại Học

Ngoại thương (Quản trị Kinh doanh Quốc tế)

Mã ngành: 7340101. Mã chuyên ngành: 411

Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG:

1. Toán, Lý, Hoá

2. Toán, Lý, Văn

3. Toán, Văn, Ngoại ngữ

4. Toán, Hóa, Văn

1. Toán, Lý, Hoá

2. Toán, Lý, Văn

3. Toán, Văn, Ngoại ngữ

4. Toán, Văn, KHTN

Học ngành Ngoại thương ra trường làm gì?

Học ngành Ngoại thương ra trường làm gì?

05/02/2021
Ngày nay, vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế đã không còn xa lạ và việc tham gia một cách sâu rộng vào quá trình này đã mang lại nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên...