star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

CHƯƠNG TRÌNH

Kiểm toán

Kiểm toán

Ngành Kiểm toán đào tạo cử nhân có năng lực chuyên môn nhằm thực hiện các công tác liên quan đến kế toán, kiểm soát nội bộ, kiểm toán một cách độc lập...
Kế toán Doanh nghiệp

Kế toán Doanh nghiệp

Chương trình Kế toán Doanh nghiệp đào tạo kiến thức và kỹ năng thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về tình hình hoạt động tài chính của Doanh nghiệp. Trong...
Kế toán Nhà nước

Kế toán Nhà nước

Kế toán Nhà nước là chuyên ngành trang bị cho người học các kiến thức chuyên môn và kỹ năng cơ bản về kinh tế, tài chính, kế toán nhằm thực hiện các hoạt...
Kế toán Quản trị (HP)

Kế toán Quản trị (HP)

Kế toán Quản trị chính là ngành học cung cấp cho sinh viên một nền tảng kiến thức về Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Thuế,... để đáp ứng được những yêu...
Digital Marketing

Digital Marketing

Đặc trưng Ngành học ở Duy Tân Với bản chất là chuyên ngành thuộc lĩnh vực Tiếp thị liên quan tới việc vận dụng công nghệ và các thiết bị kỹ thuật số...
Thương mại Điện tử

Thương mại Điện tử

Đặc trưng Ngành học ở Duy Tân Với thế mạnh truyền thông về đào tạo Công nghệ Thông tin và Quản trị Kinh doanh, thực sự khó có đơn vị nào ở miền Trung...
Thạc sĩ Kế toán

Thạc sĩ Kế toán

Mục tiêu hàng đầu của chương trình MAC là giúp học viên nâng cao kiến thức Kế toán Kiểm toán quốc tế, Kế toán Kiểm toán trong các tập đoàn, công ty đa...
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Toàn cầu hóa kinh tế đặt ra nhiều thách thức mới cho các nhà quản trị trong các tổ chức, đặc biệt là các doanh nghiệp, do đó nhà quản trị phải không ngừng...
Thạc sĩ Tài chính và Ngân hàng

Thạc sĩ Tài chính và Ngân hàng

Chương trình Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng được tham khảo từ Chương trình Thạc sĩ ngành Tài chính Ngân hàng của trường đại học Penn State (PSU- Hoa Kỳ). Sau...
Tiến sĩ Kế Toán

Tiến sĩ Kế Toán

Chương trình Tiến sĩ Kế toán được tham khảo từ Chương trình Tiến sĩ ngành Kế toán của trường đại học Penn State (PSU- Hoa Kỳ). Để hoàn thành Chương trình...
Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh

Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh

Chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh nhằm đào tạo tiến sĩ có phẩm chất chính trị, đạo đức; nắm bắt những kiến thức chuyên sâu...
Tiến sĩ Tài chính Ngân hàng

Tiến sĩ Tài chính Ngân hàng

CHƯƠNG TRÌNH ĐAO TẠO TIẾN SĨ NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG