star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

CHƯƠNG TRÌNH

Kiểm toán

Kiểm toán

Ngành Kiểm toán đào tạo cử nhân có năng lực chuyên môn nhằm thực hiện các công tác liên quan đến kế toán, kiểm soát nội bộ, kiểm toán một cách độc lập...
Kế toán Doanh nghiệp

Kế toán Doanh nghiệp

Chương trình Kế toán Doanh nghiệp đào tạo kiến thức và kỹ năng thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về tình hình hoạt động tài chính của Doanh nghiệp. Trong...
Quản trị Kinh doanh Tổng hợp

Quản trị Kinh doanh Tổng hợp

Chương trình học cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức nền tảng về quản trị doanh nghiệp, các chiến lược kinh doanh, các kiến thức quản trị doanh nghiệp. Trước...
Quản trị Kinh doanh Marketing

Quản trị Kinh doanh Marketing

Chương trình học trau dồi cho sinh viên các kỹ năng quan trọng của nghề như tìm kiếm khách hàng tiềm năng, phát triển sản phẩm và cung cấp dịch vụ, quản...
Ngoại thương (Quản trị Kinh doanh Quốc tế )

Ngoại thương (Quản trị Kinh doanh Quốc tế )

Chương trình học sẽ cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng về lĩnh vực xuất - nhập khẩu, kho vận và giải quyết nhiều vấn đề khác về thương mại...
Kinh doanh Thương mại

Kinh doanh Thương mại

Theo học chuyên ngành Kinh doanh Thương mại, sinh viên sẽ được tiếp cận các kiến thức về marketing, nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch kinh doanh, phân...
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Toàn cầu hóa kinh tế đặt ra nhiều thách thức mới cho các nhà quản trị trong các tổ chức, đặc biệt là các doanh nghiệp, do đó nhà quản trị phải không ngừng...
Thạc sĩ Tài chính và Ngân hàng

Thạc sĩ Tài chính và Ngân hàng

Chương trình Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng được tham khảo từ Chương trình Thạc sĩ ngành Tài chính Ngân hàng của trường đại học Penn State (PSU- Hoa Kỳ). Sau...
Thạc sĩ Kế toán

Thạc sĩ Kế toán

Mục tiêu hàng đầu của chương trình MAC là giúp học viên nâng cao kiến thức Kế toán Kiểm toán quốc tế, Kế toán Kiểm toán trong các tập đoàn, công ty đa...
Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh

Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh

Chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh nhằm đào tạo tiến sĩ có phẩm chất chính trị, đạo đức; nắm bắt những kiến thức chuyên sâu...
Tiến sĩ Kế Toán

Tiến sĩ Kế Toán

Chương trình Tiến sĩ Kế toán được tham khảo từ Chương trình Tiến sĩ ngành Kế toán của trường đại học Penn State (PSU- Hoa Kỳ). Để hoàn thành Chương trình...