star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Kế toán Quản trị (HP - Chương trình Tài năng)

Kế toán Quản trị chính là ngành học cung cấp cho sinh viên một nền tảng kiến thức về Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Thuế,... để đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của công việc cũng như của nhà tuyển dụng.

Trong doanh nghiệp, Kế toán Quản trị là một bộ phận không thể thiếu đóng vai trò quan trọng trong việc tham mưu, cung cấp thông tin kinh tế, tài chính cho lãnh đạo, góp phần giúp lãnh đạo đưa ra các quyết định nhằm đảm bảo về mặt tài chính để doanh nghiệp vận hành một cách liên tục, lành mạnh. Để thực hiện điều đó, đòi hỏi nhân viên Kế toán phải nhanh nhạy trong việc thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về tình hình hoạt động tài chính trong suốt quá trình phát triển. Bởi vậy, Kế toán Quản trị chính là ngành học cung cấp cho sinh viên một nền tảng kiến thức về Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Thuế,... để đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của công việc cũng như của nhà tuyển dụng.


Sinh viên chuyên ngành Kế toán Quản trị Trường Kinh tế - Đại học Duy Tân

Thời gian đào tạo: 4 năm

Cơ hội học tập:

Theo học ngành Kế toán Quản trị (HP) thuộc Chương trình Tài năng của Đại học Duy Tân, sinh viên sẽ có cơ hội:
- Được học tập trong môi trường giáo dục quốc tế với cơ sở vật chất hiện đại;
- Được tiếp cận Chương trình học có nội dung chuyên sâu theo định hướng nghiên cứu gắn liền với thực tiễn;
- Được học tập với các Giáo sư nước ngoài và sinh viên quốc tế;
- Được nâng cao trình độ ngoại ngữ và kỹ năng nghề nghiệp thông qua các chương trình thực tập, kiến tập, tham quan các doanh nghiệp hàng đầu trong nước và nước ngoài.

Kỹ năng Nghề nghiệp:

Chương trình đào tạo ngành Kế toán Quản trị (HP) của Đại học Duy Tân đảm bảo cho sinh viên sau khi tốt nghiệp có được những kỹ năng nghề nghiệp thiết yếu, phục vụ đắc lực cho công việc. Cụ thể:
- Kỹ năng chuyên ngành: Khi tốt nghiệp, sinh viên có kỹ năng làm tốt nghiệp vụ chuyên môn ở các loại hình doanh nghiệp; Thực hành công tác kế toán một cách khoa học khi làm việc thủ công hay trên máy tính.
- Kỹ năng về ngoại ngữ: Sinh viên tốt nghiệp có đủ kiến thức có thể giao tiếp và xử lý các nghiệp vụ văn phòng bằng tiếng Anh trong môi trường làm việc quốc tế, thành thạo tiếng Anh chuyên ngành.
- Kỹ năng tin học: Xử lý nghiệp vụ trên máy tính và phần mềm chuyên dụng.
- Kỹ năng khác: Có kỹ năng làm việc theo nhóm, làm việc độc lập, giao tiếp tốt và có kỹ năng thuyết trình, có khả năng tự nghiên cứu để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tế công tác cũng như tự học, tự rèn luyện để nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn.

Cơ hội Việc làm:

Sau khi hoàn thành khóa học tại Đại học Duy Tân, sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán Quản trị (HP) có thể đảm nhận tốt các vị trí:
- Nhân viên kế toán tổng hợp, kế toán quản trị trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ;
- Nhân viên kế toán về lương, tài sản cố định, vật tư, thanh toán, thuế, các khoản công nợ;
- Nhân viên kế toán - văn phòng;
- Chuyên viên Phân tích báo cáo tài chính;
- Chuyên viên Quản trị tài chính doanh nghiệp;
- Giảng viên giảng dạy ngành Kế toán;
- Thanh tra Kinh tế,...