star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Digital Marketing

Đặc trưng Ngành học ở Duy Tân

Với bản chất là chuyên ngành thuộc lĩnh vực Tiếp thị liên quan tới việc vận dụng công nghệ và các thiết bị kỹ thuật số hiện đại để "làm marketing", chương trình Digital Marketing tại Đại học Duy Tân sẽ giúp sinh viên phát triển đầy đủ các kỹ năng cần thiết như hoạch định kế hoạch, phân tích và thực hiện hoạt động Digital Marketing; xây dựng chiến lược marketing trên các kênh truyền thông số; quản lý, vận hành và theo dõi tương tác trên homepage của website, Facebook, Linkedin, Zalo,...

Sinh viên chuyên ngành Digital Marketing Trường Kinh tế - Đại học Duy Tân

Vị trí Ngành học với Kinh tế Đà Nẵng

Xu thế khủng hoảng Đại học COVID-19 khiến việc chuyển đổi số và ứng dụng các công cụ "digital marketing" của các doanh nghiệp càng cấp thiết hơn.