star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Kiểm toán

Ngành Kiểm toán đào tạo cử nhân có năng lực chuyên môn nhằm thực hiện các công tác liên quan đến kế toán, kiểm soát nội bộ, kiểm toán một cách độc lập trong môi trường làm việc chuyên nghiệp; có phẩm chất tốt, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp; có kỹ năng tin học, ngoại ngữ, giao tiếp và các kỹ năng mềm khác thích nghi với sự đòi hỏi của yêu cầu công việc, văn hóa doanh nghiệp và khả năng cần thiết cho mục tiêu học tập suốt đời.

Vị thế ngành Kiểm toán

Thời gian gần đây, Đà Nẵng nói riêng và Miền Trung nói chung đón nhiều luồng gió đầu tư từ các tập đoàn lớn trong và ngoài nước, đi cùng quyết tâm đẩy mạnh thu hút đầu tư sẽ góp phần thúc đẩy phát triển thị trường dịch vụ tài chính, kế toán, kiểm toán. Chính quyền thành phố Đà Nẵng và các tỉnh thành Miền Trung cũng cam kết sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để chào đón và hỗ trợ các tập đoàn, doanh nghiệp, doanh nhân đầu tư. Vì vậy, sự có mặt của các nhà đầu tư sẽ góp phần giúp mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm dịch vụ tài chính của khu vực miền Trung thành hiện thực. Để đảm bảo nguồn nhân lực về kế toán, kiểm toán, tài chính phục vụ xu hướng đầu tư của các công ty, tập đoàn lớn tại Đà Nẵng cần nguồn lực to lớn từ các ngành tài chính, kế toán, kiểm toán có chất lượng đáp ứng nhu cầu trên.


Sinh viên chuyên ngành Kiểm toán Trường Kinh tế - Đại học Duy Tân

Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ có đủ năng lực đảm nhận các vị trí: Kiểm toán viên, kế toán viên, tư vấn tài chính trong ngành Kiểm toán, kế toán, tài chính, có khả năng cạnh tranh ở các vị trí sau:

- Kiểm toán nội bộ: làm việc trong bộ phận kiểm toán trực thuộc một công ty, tổ chức, cơ quan...
- Kiểm toán độc lập tại các công ty, văn phòng làm các dịch vụ, tư vấn về kiểm toán cho các công ty, doanh nghiệp cần đến hoạt động kiểm toán.
- Cơ quan kiểm toán nhà nước với tư cách là một tổ chức cơ quan hành chính tương đương Bộ có quyền kiểm soát các Bộ khác trong các hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, các dự án vay nợ, sử dụng ngân sách nhà nước...
- Các công tác liên quan đến Kế toán tại tất cả các đơn vị, doanh nghiệp 
- Các công việc liên quan đến tư vấn kế toán, kiểm toán, tài chính,…