star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh

Chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh nhằm đào tạo tiến sĩ có phẩm chất chính trị, đạo đức; nắm bắt những kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kinh doanh và quản lý theo kịp sự phát triển quản trị trong nước và thế giới; đào tạo những tiến sĩ có trình độ cao về lý thuyết, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, khả năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học, công nghệ và hướng dẫn nghiên cứu khoa học.


Học Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Duy Tân

Đối tượng Đào tạo

Trường Đại học Duy Tân tổ chức xét tuyển Chương trình Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh theo quy chế đào tạo tiến sĩ mới ban hành theo thông tư 08/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Có bằng Tốt nghiệp Đại học loại Giỏi trở lên hoặc bằng Thạc sĩ.
- Phải là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
- Người dự tuyển phải có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.