star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Tiến sĩ Kế Toán

Chương trình Tiến sĩ Kế toán được tham khảo từ Chương trình Tiến sĩ ngành Kế toán của trường đại học Penn State (PSU- Hoa Kỳ). Để hoàn thành Chương trình Tiến sĩ Kế toán, nghiên cứu sinh phải hoàn thành 6 học phần Tiến sĩ gồm 3 học phần bắt buộc và 3 học phần tự chọn; thực hiện 1 báo cáo tổng quan, hoàn thành 3 chuyên đề tiến sĩ, Nghiên cứu khoa học và hoàn thành luận án tiến sĩ. Ngoài ra, nghiên cứu sinh phải thực hiện một số nhiệm vụ trợ giảng đại học và cao học theo kế hoạch của nhà trường.


Học Tiến sĩ Kế Toán tại Đại học Duy Tân

Trường Đại học Duy Tân tổ chức nhiều hội thảo quốc gia và quốc tế để nghiên cứu sinh có cơ hội trình bày các nghiên cứu mới của mình. Trường cũng tạo điều kiện để nghiên cứu sinh tham dự các hội thảo quốc gia và quốc tế khác.

Mỗi nghiên cứu sinh được cấp tài khoản để truy cập tài nguyên của các thư viện nổi tiếng như IEEE, Springer, Proquest… phục vụ nghiên cứu.

Đối tượng Đào tạo

Trường Đại học Duy Tân tổ chức xét tuyển Chương trình Tiến sĩ Kế toán theo quy chế Đào tạo Tiến sĩ mới ban hành theo thông tư 08/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, người dự tuyển Đào tạo Trình độ Tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Có bằng Tốt nghiệp Đại học loại Giỏi trở lên hoặc bằng Thạc sĩ.
- Phải là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
- Người dự tuyển phải có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ NGÀNH KẾ TOÁN