star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Quản trị Kinh doanh Tổng hợp

Chương trình học cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức nền tảng về quản trị doanh nghiệp, các chiến lược kinh doanh, các kiến thức quản trị doanh nghiệp.

Trước xu hướng hội nhập sâu rộng của các nền kinh tế các quốc gia trong khu vực và trên toàn thế giới cùng với sự ra đời của hàng loạt công ty - doanh nghiệp, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Tổng hợp đang là ngành học được nhiều bạn trẻ lựa chọn theo học.

Quản trị Kinh doanh Tổng hợp là chuyên ngành cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức nền tảng về quản trị doanh nghiệp, các chiến lược kinh doanh, các kiến thức quản trị doanh nghiệp,... và hỗ trợ tích lũy thêm các kiến thức nghiệp vụ kinh doanh thông qua các kiến thức về thu thập thông tin, phân tích lập kế hoạch quản trị,... nhằm duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.


Sinh viên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Tổng hợp Trường Kinh tế - Đại học Duy Tân

Thời gian Đào tạo

  • Trình độ Đại học: 4 năm.

Kỹ năng Nghề nghiệp

- Lập kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp.
- Thực hiện công tác quản trị nguồn lực đạt đến mục tiêu của doanh nghiệp.
- Thực hiện công tác phân tích, hoạch định tài chính và huy động vốn cho doanh nghiệp.
- Thực hiện công tác quản trị nhân lực trong sự phối hợp với các hoạt động sản xuất, Marketing và các hoạt động khác của Doanh nghiệp.
- Thực hiện hoạt động giao tiếp, đàm phán với các đối tác trong và ngoài nước.
- Hoà nhập nhanh, phối hợp tốt trong công việc.
- Xây dựng và quản lý nhóm trong các hoạt động của Doanh nghiệp.

Cơ hội Việc làm

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp có khả năng làm việc và thành công trong công tác quản lý các hoạt động thương mại tại các đơn vị sản xuất kinh doanh, các công ty thương mại, các công ty xuất nhập khẩu, các văn phòng đại diện, các công ty đa quốc gia, các đơn vị dịch vụ, đại lý vận tải tàu biển, hàng không, bảo hiểm, ngân hàng, giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng…