star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Quản trị Kinh doanh Bất động sản

Chương trình đào tạo ngành này cung cấp cho người học nền tảng sâu rộng về nhiều lĩnh vực liên quan đến Bất động sản, đáp ứng yêu cầu của Doanh nghiệp.

Quản trị Kinh doanh Bất động sản là quá trình điều hành, triển khai hoạt động quản lý và kinh doanh bất động sản, từ giai đoạn hình thành dự án đến chăm sóc hậu mãi sau khi kết thúc hợp đồng. Trong quá trình đó có rất nhiều hoạt động được thực hiện như: Đánh giá giá trị và tiềm năng của Bất động sản, Quản lý và vận hành công trình bất động sản, Quản lý Văn phòng môi giới bất động sản, Lập chiến lược đầu tư và nâng cao giá trị của bất động sản, nắm các quy trình bảo trì, bảo dưỡng để giúp công trình giảm thiểu tốc độ xuống cấp và nâng cao giá trị sử dụng theo thời gian,…


Sinh viên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Bất động sản Trường Kinh tế - Đại học Duy Tân

Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Kiến thức - Kỹ năng nghề nghiệp

Nhằm giúp cho người học có được một nền tảng kiến thức vững chắc và sâu rộng về nhiều lĩnh vực liên quan đến Bất động sản, đáp ứng được những yêu cầu ngày càng khắt khe của các doanh nghiệp hoạt động trong thị trường Bất động sản, Đại học Duy Tân đã tham khảo chương trình đào tạo của nhiều trường đại học nổi tiếng trên thế giới. Từ đó, nhà trường xây dựng chương trình đào tạo chuẩn cho ngành Quản trị Kinh doanh Bất động sản - chương trình tích hợp kiến thức của nhiều ngành khác nhau.

Khi đăng ký và theo học ngành Quản trị Kinh doanh Bất động sản tại Đại học Duy Tân sẽ:
- Học được cách làm sao để bán hoặc cho thuê được “hàng” - chính là những dự án Bất động sản (đất đai, nhà ở, văn phòng hay những hình thức sử dụng đất khác). Cụ thể, sinh viên sẽ biết được cách để tìm kiếm những khách hàng tiềm năng, thiết lập quan hệ với khách hàng, sau đó đàm phán và thuyết phục khách hàng ký kết hợp đồng mua bán hay cho thuê; Giữ liên lạc và chăm sóc khách hàng đã ký kết hợp đồng, đồng thời liên tục tìm kiếm những khách hàng mới; Biết lập và triển khai kế hoạch bán hàng, kết hợp với đồng nghiệp thực hiện kế hoạch theo đúng tiến độ.
- Biết tư vấn hoạch định và xây dựng được chính sách phát triển hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực Bất động sản của một địa phương, khu vực để giúp lãnh đạo hay các chủ đầu tư đưa ra quyết định lựa chọn phương án đầu tư nào.
- Biết được cách vận hành và quản lý các Bất động sản. Điều này có thể hiểu như là làm “quản gia” trong thời hiện đại với cấp độ chuyên nghiệp cao hơn và quy mô lớn hơn.
- Hiểu và nắm bắt được quy trình cũng như công tác bảo trì, bảo dưỡng các công trình nhất là những công trình lớn, hiện đại để giúp các công trình không bị gián đoạn hay xuống cấp mà còn nâng cao được giá trị theo thời gian sử dụng. Xác định được dòng tiền phục vụ cho bảo trì, bảo dưỡng
- Ngoài ra còn có các kiến thức về đầu tư, tài chính cũng như các kiến thức về kiến trúc, kỹ thuật, công nghệ liên quan đến tài sản trên đất, các kiến thức về quy hoạch, về kỹ thuật xây dựng, vật liệu xây dựng, các công nghệ xây dựng,...

Cơ hội việc làm

Tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh Bất động sản tại Đại học Duy Tân, sinh viên tự tin có đủ kiến thức và kỹ năng để đảm nhiệm các vị trí công việc như: Kinh doanh trong các công ty Bất động sản; Thẩm định giá trị bất động sản, Phát triển kinh doanh và đầu tư bất động sản, Môi giới bất động sản, làm việc được tại các công ty đầu tư và định giá, tại các cơ quan nhà nước như Sở quy hoạch, xây dựng, quản lý tài nguyên, các đơn vị Quản lý và Vận hành tòa nhà, Công trình,…