star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Đại Học

Quản trị Kinh doanh Marketing

Mã ngành: 7340115. Mã Chuyên ngành: 401

Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG:

1. Toán, Lý, Hoá

2. Toán, Lý, Văn

3. Toán, Văn, Ngoại ngữ

4. Toán, Hóa, Văn

1. Toán, Lý, Hoá

2. Toán, Lý, Văn

3. Toán, Văn, Ngoại ngữ

4. Toán, Văn, KHTN

Học Quản trị Marketing tại Đại học Duy Tân

Học Quản trị Marketing tại Đại học Duy Tân

03/03/2021
Để mang đến các chương trình đào tạo chất lượng nhất cho sinh viên, ĐH Duy Tân đã hợp tác với ĐH Bang Pennsylvania (PSU) - 1 trong 50 trường đào tạo các ngành Kinh...