star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Quản trị Kinh doanh Quốc tế (Ngoại thương)

Chương trình học sẽ cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng về lĩnh vực xuất - nhập khẩu, kho vận và giải quyết nhiều vấn đề khác về thương mại quốc tế.

Khi cánh cửa hội nhập đang ngày càng rộng mở, các doanh nghiệp Việt Nam đã năng động tìm kiếm thị trường xuất khẩu để gia tăng doanh thu và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động mạnh mẽ trong nước. Các hoạt động Ngoại thương do đó sẽ trợ giúp đắc lực cho sự phát triển của lĩnh vực xuất - nhập khẩu, kho vận và giải quyết nhiều vấn đề khác về thương mại quốc tế. Nhu cầu lao động trong  lĩnh vực này tăng cao sẽ mở ra cơ hội việc làm cho sinh viên theo học chuyên ngành Ngoại thương.

Sinh viên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế (Ngoại thương) Trường Kinh tế - Đại học Duy Tân

Thời gian Đào tạo:

Trình độ Đại học: 4 năm

Kỹ năng Nghề nghiệp

- Thu thập và xử lý thông tin, phân tích các sự kiện kinh tế trong nước và quốc tế
- Thực hiện các hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế từ khâu nghiên cứu thị trường đàm phán đến kí kết hợp đồng xuất nhập khẩu và thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu
- Lập và tổ chức thực hiện các kế hoạch xuất nhập khẩu
- Quản lý và điều hành các công việc về hợp đồng kinh tế xuất nhập khẩu; các công việc về nghiệp vụ xuất nhập khẩu như giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, vận tải, bảo hiểm, hải quan, kiểm định hàng hóa, nghiên cứu thị trường, dự báo thị trường quốc tế…

Cơ hội Việc làm

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Ngoại thương có khả năng làm việc tại các phòng kinh doanh, phòng nghiệp vụ xuất nhập khẩu của các đơn vị sản xuất kinh doanh, các công ty thương mại, các công ty xuất nhập khẩu, các văn phòng đại diện, các đơn vị dịch vụ, đại lý vận tải tàu biển, hàng không, bảo hiểm, ngân hàng ngoại thương, các cảng xuất nhập khẩu, bộ phận xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu, các cơ quan ban ngành quản lý ngoại thương và xuất nhập khẩu, các trường Đại học, Cao đẳng có bộ môn hay chuyên ngành ngoại thương…