star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Đại Học

Kinh doanh Thương mại

Mã ngành: 7340121. Mã Chuyên ngành: 412

Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG:

1. Toán, Lý, Hoá

2. Toán, Lý, Văn

3. Toán, Văn, Ngoại ngữ

4. Toán, Hóa, Văn

1. Toán, Lý, Hoá

2. Toán, Lý, Văn

3. Toán, Văn, Ngoại ngữ

4. Toán, Văn, KHTN

Triển vọng của ngành Kinh doanh Thương mại trong tương lai

Triển vọng của ngành Kinh doanh Thương mại trong tương lai

04/03/2021
Nhóm ngành thuộc lĩnh vực kinh tế luôn chiếm ưu thế trong mỗi mùa tuyển sinh và nhất là trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu như hiện nay trong đó ngành Kinh...