star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Đại Học

Digital Marketing

Mã ngành: 7340115. Mã Chuyên ngành: 402

Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG:

1. Toán, Lý, Hóa (A00)

2. Văn, Toán, Lý (C01)

3. Văn, Toán, Hóa (C02)

4. Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)

1. Toán, Lý, Hóa (A00)

2. Toán, Lý, Văn (C01)

3. Toán, Văn, Ngoại Ngữ (D01)

4. Toán, Văn, KHTN (A16)

DTU tuyển sinh khối ngành Kinh tế - Quản trị, Tài chính - Ngân hàng, Digital Marketing, Logistics

DTU tuyển sinh khối ngành Kinh tế - Quản trị, Tài chính - Ngân hàng, Digital Marketing, Logistics

27/06/2022
Với nền tảng kiến thức vững chắc, sinh viên Duy Tân các ngành Kinh tế - Quản trị được các cơ quan, doanh nghiệp đánh giá rất cao trong quá trình thực tập cũng như...