star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Kinh doanh Thương mại

Theo học chuyên ngành Kinh doanh Thương mại, sinh viên sẽ được tiếp cận các kiến thức về marketing, nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch kinh doanh, phân tích tài chính,... để hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả.

Trước bối cảnh các hoạt động kinh doanh thương mại đang diễn ra ngày càng sôi động, mang đến nhiều cơ hội phát triển đất nước thì Kinh doanh Thương mại là một trong những lựa chọn hợp lý cho những bạn trẻ năng động, yêu thích khối ngành kinh tế.

Sinh viên chuyên ngành Kinh doanh Thương mại Trường Kinh tế - Đại học Duy Tân

Theo học chuyên ngành Kinh doanh Thương mại tại Đại học Duy Tân, sinh viên sẽ được tiếp cận các kiến thức về marketing, nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch kinh doanh, phân tích tài chính... để có thể đảm nhiệm tốt công việc, hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh.

Thời gian Đào tạo: Trình độ Đại học: 4 năm

Kỹ năng Nghề nghiệp

- Kỹ năng thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại như: marketing, nghiên cứu thị trường, hoạt động chiêu thị,...
- Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống trong kinh doanh, có khả năng nghiên cứu độc lập về các vấn đề chuyên môn, hoạch định chiến lược và kế hoạch kinh doanh
- Kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tế của các doanh nghiệp thương mại
- Kỹ năng điều hành và quản lý các dự án thương mại

Cơ hội Việc làm

Sinh viên tốt nghiệp kinh doanh Thương mại có khả năng làm việc và thành công trong nhiều lĩnh vực việc làm như: nhân viên kinh doanh, chuyên viên phụ trách xuất nhập khẩu, chuyên viên bộ phận thu mua, trưởng ngành hàng, chuyên viên chăm sóc khách hàng tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, chuyên viên marketing,… hoặc quản lý các hoạt động thương mại tại các đơn vị sản xuất kinh doanh, các công ty thương mại, các công ty xuất nhập khẩu, các văn phòng đại diện, các công ty đa quốc gia, các đơn vị dịch vụ, đại lý vận tải tàu biển, hàng không, bảo hiểm, ngân hàng...