star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Đại Học

Quản trị Kinh doanh Tổng hợp

Mã ngành: 7340101. Mã Chuyên ngành: 400

Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG:

1. Toán, Lý, Hoá

2. Toán, Lý, Văn

3. Toán, Văn, Ngoại ngữ

4. Toán, Hóa, Văn

1. Toán, Lý, Hoá

2. Toán, Lý, Văn

3. Toán, Văn, Ngoại ngữ

4. Toán, Văn, KHTN

Chương trình Đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh

Chương trình Đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh

22/01/2021
Trước xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và nhu cầu tìm kiếm nguồn nhân lực quản lý chất lượng cao, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh đã trở thành một trong những ngành...