star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Đại Học

Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7510605. Mã Chuyên ngành: 416(HP)

Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG:

1. Toán, Lý, Hoá

2. Toán, Lý, Văn

3. Toán, Văn, Ngoại ngữ

4. Toán, Hóa, Văn

1. Toán, Lý, Hoá

2. Toán, Lý, Văn

3. Toán, Văn, Ngoại ngữ

4. Toán, Văn, KHTN

Đại học Duy Tân bắt kịp xu hướng với ngành Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng

Đại học Duy Tân bắt kịp xu hướng với ngành Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng

02/02/2021
Có lẽ ngành Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng là một ngành tương đối mới mẻ với các bạn thí sinh nhưng thực tế ngành này đang trở thành xu hướng và được dự báo...