star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Đại Học

Thuế và Tư vấn Quản lý Thuế

Mã ngành: 7340301. Mã Chuyên ngành: 419

Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG:

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Văn

3. Toán, Văn, Anh

4. Toán, Hóa, Văn

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Văn

3. Toán, Văn, Anh

4. Toán, Văn, KHTN

Học Thuế và Tư vấn thuế tại Đại học Duy Tân: Chương trình chuyên sâu đầu tiên tại miền Trung và Tây nguyên

Học Thuế và Tư vấn thuế tại Đại học Duy Tân: Chương trình chuyên sâu đầu tiên tại miền Trung và Tây nguyên

03/03/2021
Khi nguồn thu của người dân ngày càng lớn thì bên cạnh việc được thụ hưởng nhiều quyền lợi cũng đi kèm là nghĩa vụ đóng thuế. Hầu hết các cá nhân, hộ gia đình và...