star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT I NĂM 2021


Thời gian nhận hồ sơ và thi tuyển sinh:
- Từ ngày ra thông báo đến ngày 16/5/2021 (buổi sáng từ 7h00- - 11h00, buổi chiều từ 13h00 - - 17h00).
- Đối với thí sinh trái ngành đăng ký dự thi Quản trị kinh doanh, hạn cuối nộp hồ sơ là 18/3/2021.
- Học chuyển đổi từ 19/3/2021.
- Ôn thi: từ 25/4/2021.
Thi tuyển sinh cao học: ngày 26-27 tháng 6 năm 2021.

Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ dự thi
- Trung tâm tuyển sinh, Trường đại học Duy Tân, 254 Nguyễn Văn Linh.
- Ban Sau đại học,Trường đại học Duy Tân, 254 Nguyễn Văn Linh.
- Điện thoại liên hệ: (0236)- 3653561-3652608.

Chi tiết trên file đính kèm.